• Okullarımızda klinik psikologlar bulunmaktadır.
 • Her gün sınıf içi gözlemler, uzman psikologlarımız tarafından program dahilinde istikrarlı bir şekilde yapılmakta olup, gözlem sürecinde ise gerektiğinde aileler ile geribildirim ve pedagojik destek görüşmeleri yapılmaktadır.
 • Çocuklarımızın sosyal, bilişsel, duygusal, psikomotor ve öz bakım becerilerine yönelik gelişimlerinin en sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi adına, uzman psikologlarımız tarafından gereken takip yapılmaktadır.
 • Eğitim programlarımız yaş gruplarına özel sosyal, bilişsel, duygusal ve psikomotor becerileri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.
 •  Çocuk gelişimi destekleyici çalışmalarımız; dünya genelinde uygulanan ve en güncel pedagojik içerikler ile paralel yapılmaktadır.
 • Her çocuk biriciktir. Yapılan sınıf içi ve sınıf dışı gözlemler ile öğrencilerimizin kişilik, mizaç ve karakterleri öğretmenlerimiz ve uzman psikologlarımız tarafından tanınmaktadır.
 • Öğrencilerimizin grup içi davranış ve etkileşimleri de ayrıca gözlemlenmektedir.
 • Okullarımızda üç ayda bir gelişim testleri uygulanmaktadır. Test sonuçlarına yönelik raporlar, uzman psikologlar tarafından aileler ile paylaşılmaktadır. Test raporları üzerinden yapılacak bilgilendirmeler; gerektiği takdirde, aile ve kurum psikologları ile özel görüşmeler üzerinden de desteklenmektedir.
 • Okul öncesi hazırlık grubu öğrencilerinin ise sosyal, fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak ilköğretim sürecine hazır olup olmadıkları, okullarımız tarafından kullanılan; geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış okul olgunluğu testi ile takip edilmektedir. Kolejimiz tarafından güncel test ve literatür taraması ile hazırlanmış olan akademik alt yapılı testlerimiz ile de ayrıca desteklenmektir. Tüm test sonuçlarına yönelik gelişimsel destek ve iyileştirmeler, hazırlık gruplarımıza özenle sağlanmaktadır.
 • Çocuklarımızın okula başlarken yaşayacağı ilkler, ileriki yaşantılarında büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte, okullarımızda özenle yürütülen oryantasyon programları ile çocuklarımızın adaptasyon süreci en sağlıklı şekilde yönetilmektedir.
 • Çocuklarımızın akademik gelişimleri kadar, keşfedilmeyi bekleyen özel yetenekleri de bizler için çok kıymetlidir. Uzman psikologlarımız ve öğretmenlerimiz tarafından buna yönelik etkileşimli çalışmalar ile çocuklarımızın baskın olan yetenekleri ortaya çıkarılır, ailenin de onayı ile çocuklarımızın yeteneklerine yönelik destek çalışmalarına başlanır.
 • Uzman psikologlarımız özellikle yaşam becerileri, değerler eğitimi (sevgi, saygı, özgüven, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, dürüstlük, güven, hoşgörü, alçakgönüllülük, empati, kanaatkarlık, çalışkanlık, sabır vb.), okul olgunluğu ve sosyalleşme gibi konularda çocuklarımızı özenle desteklemekte ve geliştirmektedir.
 • Grup çalışmaları ve müfredat içerisine dahil edilmiş olan sınıf içi rehberlik derslerimiz sayesinde ise çocuklarımızın:
 • Gruba katılabilme, arkadaşlarını takdir etme, ihtiyaç olduğu zaman arkadaşlarından yardım isteme, arkadaşlarına yardım etme, arkadaşlarını oyuna davet etme, kolaylıkla arkadaşlık kurma, arkadaşlarıyla konuşma, tartışmalara katılma, kızgınlık ve öfke gibi duygularını kontrol edebilme, kurallara uyma, grup içinde problem çözme, uzlaşmacı ve eleştirilere açık olabilme, bağımsız olarak çalışabilme, verilen yönergeleri yerine getirebilme, boş zamanlarını uygun şekilde kullanabilme, eşyalarını paylaşabilme, sorumluluklarını yerine getirme, empati kurabilme, başkalarıyla konuşabilmek için girişimde bulunma, oyun oynamak için arkadaşlarını davet etme, yeni insanlara kendini tanıtma ve duygularını ifade edebilme gibi sosyal,
 • Dikkat güçlendirme, görsel, işitsel, somatosensori(dokunsal), koku, tat, vestibuler(denge), vücut farkındalığı(proprioseptif) gibi duyuların gelişimi, hafıza geliştirme ve güçlendirme, dil gelişimi, yazma, problem çözme, zekâ ve yaratıcılık gibi bilişsel,
 • Yürüme, koşma, salınım, dönme, yuvarlanma, zıplama, denge gibi kaba motor (büyük kasların kullanıldığı) hareketleri; tutma, kavrama, yazma, yırtma, çizme, yapıştırma, kesme ve kaşık-çatal kullanma gibi ince motor (küçük kasların kullanıldığı) becerilerinin dahil olduğu psiko-motor becerileri açısından gelişimleri, psikologlar ve sınıf öğretmenleri iş birliği ile özenle desteklenmektedir.