• Öğrencilerimiz, okula gelmelerine engel teşkil edecek bir doktor raporu olmadığı takdirde okulumuzda öğrenim görmeye devam etmektedir. Hastalık şüphesi, yüksek ateş veya influenza gibi bulaşıcı hastalık belirtileri gösteren öğrencilerimizin velileri ile anında iletişime geçilip öğrencinin hastaneye/doktora yönlendirilmesi yapılır. Diğer öğrencilere hastalık bulaştırmayacak ve öğrenime devam edebilecek öğrencilerin okula kabulü doktor raporu ile sağlanır.
  • Tüm öğrencilerden kayıt esnasında sağlık raporu istenir. 
  • Okullarımızda, öğretmenler 2 yılda bir ilkyardım eğitimi alır. 
  • Okullarımızda ilk yardım dolabı mevcuttur. 
  • Velilerden, öğrencilerin sağlık bilgilerinin yer aldığı öğrenci sağlık formu talep edilir. Öğrencilerin etkinlik ve beslenme programı, bu formdaki bilgilere göre düzenlenir. 
  • Öğrencilerin ilaç takibi öğretmen ve müdür tarafından yapılır. İlaç kullanım durumu anlık olarak aplikasyon üzerinden velilere bildirilir. 
  • Veli onayı olmadan öğrencilere ilaç verilmemektedir. 
  • Öğrencilerin hastalık durumunda okula olan devamı, doktor raporu ile sağlanmaktadır.