• Küreselleşen dünya ile birlikte toplumsal ve sosyal yaşamda iletişimin hızı gün geçtikçe gelişmektedir. Tüm ulusların ortak dili olan İngilizceye verilen önem ona duyulan ihtiyaçla paralel olarak artmaktadır. Erse Anaokulları Yabancı Diller Bölümü olarak, bu hızlı gelişimi takip ediyor ve öğrencilerimize en iyiyi ve en günceli sunmak için çalışıyoruz.
 • Yıllık, aylık ve günlük ders planlarımızı, materyallerimizi, öğretim yöntem ve tekniklerimizi oluşturuşken öncelikle göz önünde bulundurduğumuz nokta öğrencilerimizin hazırbulunuşluk düzeyleridir. Yaş gruplarına özel içerik, süre ve materyal planlaması yapıyoruz.
 • Küçük yaş gruplarında daha temel kelime ve cümle kalıpları seçerken daha büyük yaş gruplarımızda artık günlük hayatlarında kullanabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri, İngilizce soru sorup, sorulan soruları anlayıp cevaplayabilecekleri bir seviyede ilerliyoruz. Öğretmenin daha çok moderatör olarak bulunduğu öğretim ortamında, öğrenci merkezli ve onların aktif bir şekilde sürece dâhil olduğu bir atmosfer yaratmayı amaçlıyoruz.
 • Planladığımız içerikleri öğrencilerimize sunarken kullandığımız etkili yöntem ve teknikler vardır. Bunlar: Class Audio Cd, Classroom Presentation Tool / Flash Cards / Posters /Big Story Books / Pictures / Puppet Teacher Website, Roleplay, Question and Answer, Acting out, Storytelling, Guessing the end of a story, Group work /Pair work, Multiple Matching (Pictures), Communicative speaking, Games and TPR activities.
 • Hedef kitlemiz okuma-yazma henüz bilmediği için görsel ve işitsel materyaller bizler için çok önemlidir. Öğrencilerimizi olabildiğince farklı materyallere maruz bırakarak hem onların öğrenme stillerini destekliyor hem de içeriği zenginleştiriyoruz.
 • Öğrencilerimiz için yaş gruplarına göre haftalık periyod ve aylık kelime hedefi belirliyoruz.
 • Belirlediğimiz bu hedefler bizler için gerçekçi ve ulaşılabilir hedeflerdir. Erse Anaokulları’nda bu hedeflere ulaşıyor, kendi iç denetimimizle kontrolleri yapıyor ve geri bildirimleri alıyoruz.
 • Dil öğrenmek bir tekrar işidir. Bu açıdan periyodik olarak yaptığımız tekrar dersleri ile öğrencilerimizin bilgilerini sürekli taze tutmayı hedefliyoruz.
 • Öğrencilerimizin en keyif aldığı süreçlerden biri de yılsonu gösterimiz için hazırladığımız çalışmalar oluyor. İngilizce drama ve koro şarkılarına hazırlanırken hem eğleniyor, öğreniyor hem de siz değerli velilerimize çalışmalarımızı sunacağımız için heyecanlanıyoruz. İngilizce drama sayesinde öğrencilerimiz grup çalışması ile bir bütünün parçası olma ve kendisine verilen sorumluluğu başarma duygusu ile gelişiyor ve öğrenim sürecine daha özgüvenli ve aktif katılım sağlıyor.
 • Öğrencilerimiz için güvenilir ve doğru kaynaklar seçerken, alanında uzman ve deneyimli öğretmenler olarak özgün materyaller oluşturmaya özen gösteriyoruz. Özellikle yılsonu gösterilerinde sahneye koyduğumuz İngilizce dramalar özgün metinler olup, sadece Erse Anaokulları’nda izleyebileceğiniz gösterilerdir.
 • Yabancı dil öğrenmenin bir getirisi olarak öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımasına da ortam hazırlıyoruz. E-Twinning projeleri ile farklı ülkelerdeki öğrenciler ile ortak projeler yapıyor, öğrencilerimizin öğrenim sürecini daha verimli hale getiriyoruz.
 • Erse Anaokulları’ndan mezun olan her öğrenci İngilizce temelini iyi bir şekilde almış ve sonraki İngilizce eğitimine de en iyi şekilde hazırlanmış oluyor.